Voorwaarden

Voorwaarden1. Geldigheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn geldig voor alle opdrachten en klanten in zijn hieronder weergegeven vorm.
1.2 Enkel onze algemene voorwaarden en de geldende wettelijke voorwaarden volgens Nederlands recht zijn van toepassing. Elke andere afwijkende regel of regels gesteld door klanten worden expliciet niet erkend tenzij accoord bevonden door BMS rc Tuning en bevestigd in schriftelijke vorm.

2. Opdracht overeenkomst
2.1 Opdrachten kunnen geplaatst worden via de web shop, per e-mail of in de winkel. 
2.2 Door het verstrekken van een opdracht door u als klant aan BMS rc Tuning, accepteert u de algemene voorwaarden als weergegeven. De klant ontvangt bij het plaatsen van de opdracht een bevestiging van ontvangst van opdracht per e-mail.
2.3 De opdracht zal worden geaccepteerd onder voorwaarden van op voorraad zijnde artikelen en beschikbare diensten. Indien BMS rc Tuning niet in staat is de opdracht van de klant te accepteren zal de klant hier via electronische weg van in kennis gesteld worden.
2.4 Alle opdrachten dienen vooraf volledig betaald te worden per bankoverschrijving of middels diverse betalings methodes wellke vermeld staan in onze shop.
2.5 Indien prijswijzigingen worden doorgevoerd, vervallen alle voorgaande prijzen met onmiddelijke ingang. De prijzen als getoond op de website zijn prijzen inclusief BTW volgens de Nederlandse wet. De prijzen hebben uitsluitend betrekking op het omschreven product en niet op enige verdere inhoud, accesoires of anderszins, niet deeluitmakend van de omschrijving.
2.6 Er is geen minimale orderhoeveelheid of minimum orderbedrag.

3. Levering 
3.1 BMS rc Tuning zal de bestelde goederen onmiddelijk leveren en zenden naar het adres als opgegeven door de klant. Getracht wordt na betalingsontvangst de bestelde goederen te verzenden binnen 3 werkdagen. 
3.2 Levering geschied op basis van de transportkosten voor elke order, deze is uniek per order gebasseerd op basis van de transportkostentabel. Risico is bij verzending voor de klant, op het moment dat een pakket overgedragen wordt van BMS rc Tuning aan de logistieke partner. Import en eventuele andere heffingen komen voor rekening van de klant/ontvanger. 
3.3 BMS rc Tuning behoud zich het recht voor om technische modificaties in de zin van technische verbeteringen, alsook wijzigingen in kleur en vorm door te voeren zonder deze vooraf kenbaar te maken. Kleuren als weergegeven op de website in catalogi of anderzins, kunnen afwijkend zijn van de werkelijke kleur door technische of print omstandigheden. Onderdelen kunnen verschillen en afwijken in vorm en/of kleur van de producten als getoond op deze website. 
3.4 Informatie verstrekking over de verwachtte levertijd of datum is niet bindend en enkel adviserend indien BMS rc Tuning niet expliciet een leverdatum overeengekomen is met de klant in schriftelijke vorm.
3.5 De webshop wordt zo zorgvuldig als mogelijk actueel gehouden. In het geval een onderdeel niet voorradig is en toch besteld word via de webshop, dan behoud BMS rc tuning zich het recht voor uw order te wijzigen. Het bestelde onderdeel kan van uw bestelling worden geannuleerd, of een alternatief onderdeel kan u worden aangeboden. BMS rc Tuning zal de koper van wijzigingen in de order verwittigen per e-mail.
3.6 Voor elke levering en /of opdracht worden transportkosten door berekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.7 Verzendkosten worden automatisch gegenereerd door de webshop waarbij de verzendkosten land afhankelijk zijn.

De volgende verzendkosten gelden voor de volgende landen: 
Nederland:


  • € 6.95 verzenden als pakket met track en tracé nummer 
  • € 8.60 verzenden als aangetekend pakket met een waarde tot € 500.00 
  • € 14.65 verzenden Belgie Duitsland, Luxenburg 
  • € 22.50 verzenden Denenmarken, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland 
  • € 32.50 verzenden Estland Finland,Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Spanje, Slowakije, Tsjechische Republiek, Zweden

3.8 Voor landen die niet vermeld zijn gelden andere transportkosten. De koper zal vooraf bericht krijgen over de transportkosten die gelden voor zijn gewenste bestemming per e-mail. 
3.9 BMS rc Tuning behoud zich het recht voor transportkosten te wijzigen. Het kan voorkomen dat er andere transportkosten doorberekend moeten worden omwille van excessief gewicht, volume of andere oorzaken. De klant zal vooraf hierover in kennis gesteld worden per e-mail. 
Zending per envelop:
Wanneer U hiervoor kiest, is dit voor uw eigen risico, de zending heeft geen barcode dus deze is niet verzekerd en is niet te traceren. indien de zending zoek raakt kunt u ons niet aansprakelijk stellen om de schade te vergoeden.
3.10 De levertijd / overkomstduur kan afwijken van de ingeschatte levertijd die standaard opgegeven wordt. De standaard gegeven levertijd is de geschatte overkomstduur van een pakket vanaf de dag dat verzending plaats vindt.

4. Eigendomsrecht
Alle geleverde goederen blijven eigendom van BMS rc Tuining tot de klant alle uitstaande betalingen
heeft voldaan.

5. Betalings condities
5.1 BMS rc Tuning accepteerd enkel de aangegeven betalingsmethoden. 
5.2 Indien de klant in gebreke blijft aangaande de betaling, behoudt BMS rc Tuning zich het recht voor rente door te berekenen zijnde 10% extra op de wettelijk geldende rentebasis. Schade eisende claims blijven onverminderd van kracht, net zoals het recht van de klant deze eisen aan te vechten.

6. Annulering van opdracht 
6.1 De klant heeft recht op annulering van de opdracht, waarbij binnen 14 dagende goederen geretouneerd dienen te zijn aan BMS rc Tuning. Een punctuele retounering binnen de gestelde tijd is voldoende voor annulering van de opdracht. De koper/klant is verantwoordelijk voor bewijs van retounering en retourlevering van de goederen. De geretouneerde goederen dienen nieuw, niet gebruikt, onbeschadigd en in hun orginele verpakking te worden geretouneerd. 
6.2 De klant zal de verzendkosten dragen voor geretouneerde goederen met een totale waarde tot €250.00, tenzij de goederen of diensten niet door de klant besteld waren. BMS rc Tuning draagt de verzendkosten van geretouneerde goederen bij een totaal orderbedrag aan goederen boven de € 250.00.
We zullen echter altijd de klant vragen de transportkosten vooraf te betalen, om hoge afhaalkosten te vermijden. Klanten zal het vooraf betaalde bedrag aan verzendkosten op hun bankrekening nummer worden gecrediteerd. 
6.3 In het geval van annulering zal BMS rc Tuning de in rekening gebrachte som crediteren. Kosten die BMS rc Tuning voor de geretouneerde goederen moet maken zullen van het te crediteren bedrag worden afgetrokken. Bankkosten en andere onvoorziene kosten die gemoeid zijn met de retounering of creditering zullen ook van het te crediteren bedrag worden afgetrokken. 
6.4 In het geval onderdelen beschadigd of verloren gaan is de klant verplicht BMS rc Tuning te vergoeden in de hoogte waarvan schade is opgelopen. In het geval de klant de rekening al had voldaan, behoud BMS rc Tuning zich het recht voor het ontstane schadebedrag in mindering te brengen op het te crediteren bedrag. Het kan voorkomen dat de opgelopen schade gelijkwaardig is aan de verkoopprijs die betaald is door de klant. 
6.5 Het recht een bestelling te annuleren of goederen te retouneren geldt niet:
a) voor de levering van goederen die speciaal zijn vervaardigd op klantspecificatie (ofwel, per klantwens of gewijzigde klantwensen ten tijde van de productie)
b) voor de levering van speciaal bestelde producten in afwijkende maten of vorm en voor "custom-made" producten.

7. Garantie 
7.1 BMS rc Tuning is verantwoordelijk voor defecten tot vanaf het tijdstip van verzending of levering van goederen voor de duur van 6 maanden volgens de wettelijke garantietermijn onder de volgende bepalingen.
7.2 De klant is verplicht om BMS rc Tuning in geschreven vorm van om het even welke tekorten die voorkomen, onmiddellijk te informeren. Als er tekorten of defecten bestaan waarvoor BMS rc Tuning verantwoordelijk is, zullen dergelijke tekorten of defecten worden hersteld of eventuele vervanging worden aangeboden.
7.3 Indien herstel of de vervangingslevering ontbreekt, of als BMS rc Tuning de tekortkoming of het defect niet kan te oplossen, of het/de product(en) niet kan vervangen binnen een aangewezen tijdkader, welke toegeschreven kan worden aan BMS rc Tuning voor welke redenen BMS rc Tuning hiervoor verantwoordelijk is; dan heeft de klant het recht om zich met terugwerkende kracht van zijn aankoopverplichting te onttrekken, of een vermindering van de verkoopprijs van het betreffende product te eisen.

8. De bescherming van (persoons)gegevens
8.1 Opslag en verwerking van persoonsgegevens
BMS rc Tuning is er alles aan gelegen de privacy van alle klanten die aankopen doen in de webshop te beschermen. Klantgegevens en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandelt 
8.2 Gebruik van persoonsgegevens dient uitsluitend voor de afwikkeling van bestellingen die door klanten worden geplaatst.
8.3 Overdracht van informatie
BMS rc Tuning geeft of brengt persoonsgegevens niet aan derden door/over.
De klanten van BMS rc Tuning ontvangen e-mail van BMS rc Tuning met als enig doel om over significante wijzigingen in zaken te informeren, danwel voor de verspreiding van nieuwsbrieven voor zover van toepassing. De klant kan op elk ogenblik hiertegen bezwaar maken, zelfs bij het plaatsen van een order.
8.4 Veiligheidsmaatregelen voor de preventie van verlies en misbruik van persoonsgegevens
Voor het overbrengen van persoonsgegevens en/of informatie gebruikt BMS rc Tuning gecodeerde technologie voor hoogste vertrouwelijkheid. Onze servers leggen diverse veiligheidsmaatregelen en authentificatieprocessen ten uitvoer om onbevoegde toegang te belemmeren.

9. Aansprakelijkheid 
9.1 BMS rc Tuning is aansprakelijk zonder beperking voor eisen van onbestaande kenmerken die niet in overeenstemming zijn met welke zij garandeerd, evenals de schade eisen door schuldige achteloosheid van zijn wettelijke agenten en/of uitvoerende werknemers die opzettelijk zijn veroorzaakt.
9.2 Andere schade eisen die ontstaan door een vertraging, een onmogelijkheid waarvoor BMS rc Tuning verantwoordelijk is, of breuk van plicht die van significant belang is voor het bereiken van het contractuele doel (hoofdverplichting), zijn beperkt tot dergelijke schade die, wegens het contractuele gebruik van de goederen, typisch en voorspelbaar zijn. In zo een geval, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van maximaal twee keer de betaalde verkoopprijs op het tijdstip van opdracht. 
9.3 De verdere reikende aansprakelijkheid wordt uitgesloten, vooral voor eisen die niet van de goederen zelf zijn, eisen van verlies van winst, of het financiële verlies van de klant zijn als eis uitgesloten. Copyright BMS RC TUNING - All Rights Reserved. Other Content Copyright and Trade Mark throughout the site are of their respective owners, used here for review purposes only. Reprint or Reproduction of Any Material In Part or in Whole is Strictly Forbidden. BMS RC TUNING is niet verantwoordelijk voor de content van adverteerders en affiliates. Heb je vragen, opmerkingen of een klacht KLIK HIER om met ons contact op te nemen. Privacy Policy van BMS RC TUNING